جزئيات خبر

برگزاري دوره آموزشي رانندگان ناوگان اياب و ذهاب

شركت ايسيكو به منظور ارتقاء سطح دانش و بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي براي رانندگان سرويس هاي اياب و ذهاب دوره آموزشي برگزار كرد.

برگزاري دوره آموزشي رانندگان ناوگان اياب و ذهاب
‏ شنبه 15:00 1400/11/16
‏ كليد واژه : برگزاري دوره آموزشي رانندگان ناوگان اياب و ذهاب


به گزارش روابط عمومي شركت ايسيكو با توجه به اهميت ايمني و سلامتي كاركنان شركت ايران خودرو و لزوم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي،  اين دوره آموزشي توسط مديريت خدمات شهري و عمومي  ايسيكو  با حضور سرگرد مرادي رييس آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور منطقه 21 در محل پايانه مسافري شركت ايران خودرو براي تمامي رانندگان ناوگان اياب و ذهاب برگزار شد.گفتني است در اين دوره كه طي 10 جلسه به مدت دو هفته از بيست و هفتم آذر ماه به صورت مستمر برگزار شد  قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي بازآموزي، تغييرات جديد تشريح و همچنين توصيههاي ايمني و لزوم داشتن معاينه فني معتبر براي 485 نفر از رانندگان آموزش داده شد. 


اخبار |

111