جزئيات خبر

افزايش توان عملياتي ناوگان حمل و نقل محصولات ايران خودرو در تعطيلات نوروز

شركت ايسيكو بر اساس تاكيدات مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو مبني بر تجاري‌سازي خودروهاي داراي كسري قطعه و تسريع در كاهش موجودي خودروهاي كف و انجام تعهدات به مشتريان اقدام ويژه اي در خصوص حمل و نقل و تحويل خودروهاي تكميل شده در تعطيلات نوروزي1401 انجام داد .

افزايش توان عملياتي ناوگان حمل و نقل  محصولات ايران خودرو در تعطيلات نوروز
‏ شنبه 11:07 1401/01/20
‏ كليد واژه : افزايش توان عملياتي ناوگان حمل و نقل محصولات ايران خودرو در تعطيلات نوروز


حسين محمدي مدير عامل اين شركت گفت: ايسيكو به عنوان متولي لجستيك گروه صنعتي ايران خودرو در ايام تعطيلات نوروز امسال با همكاري معاونت بازاريابي و فروش شركت ايران‌خودرو نسبت به برنامه‌ريزي و افزايش توان عملياتي ناوگان حمل و نقل اقدامات بي سابقه اي را انجام داد كه با عبور از ركوردهاي حمل در حوزه‌هاي حمل جاده اي ،ريلي و جابجايي خودرو توسط راننده، دستاوردهاي لجستيكي مطلوبي نيز محقق شد.به گزارش روابط عمومي شركت ايسيكو وي افزود: همكاران حوزه حمل  و نقل اين شركت در قسمت دريافت، جابجايي، نگهداري، آماده‌سازي و گردش خودروها در داخل سايت ايران‌خودرو تا مبادي خروجي با ركورد چهارساله حمل روزانه در ايام تعطيلات نوروز ، توانستند در نهم فروردين ماه با تحقق خروج 2012 دستگاه خودرو و رشد بيش از 48 درصد در مقايسه با ركورد قبلي در چهار سال گذشته كه 1358 دستگاه بوده و انتقال بيش از 11هزار دستگاه خودرو به مبادي خروجي شركت در بازه زماني پنجم تا دوازدهم فروردين 1401 ركورد جديدي را به ثبت برسانند.محمدي گفت: طي اين مدت در حوزه حمل  خودرو به نمايندگي نيز با ثبت ركورد جديد حمل روزانه به ميزان 1400 دستگاه در تاريخ نهم فروردين ماه  و رشد بيش از 54 درصد در مقايسه با ركورد قبلي كه عدد908 دستگاه بوده ، جا به جايي و حمل بيش از 8588 دستگاه خودرو به مقاصد و نمايندگي‌هاي تهران عملياتي شد.مدير عامل ايسيكو، ضمن اشاره به تحقق حمل جاده‌اي و ريلي 8689 دستگاه خودرو در ايام تعطيلات نوروز 1401 از مبادي سايت‌هاي تهران، خراسان، تبريز، مازندران و فارس به نمايندگي‌هاي سراسر كشور افزود: ركوردهاي ثبت شده در هر دو حوزه فراتر از تراز فرآيندهاي مرتبط بوده و دستاورد جديدي در حوزه برنامه‌ريزي و بهره‌وري در اين فرآيندها محسوب مي شود كه حضور و فعاليت ايسيكو در ايام تعطيلات نوروزي  و در نهايت به تخليه بي‌سابقه و كامل پاركينگ شماره يك (پاركينگ اصلي) شركت ايران‌خودرو نيز منجر شد. 


اخبار |

111