جزئيات خبر


مدير عامل شركت ايسيكو در مجمع عمومي ساليانه اين شركت مطرح كرد:
رضايتمندي مشتريان در اولويت خدمات قرار دارد

مجمع عمومي ساليانه شركت ايسيكو بيست و چهارم خردادماه با حضور سهامداران و اعضاي هيئت مديره اين شركت در سالن كنفرانس سايت سمند برگزار شد.

<br/>
مدير عامل شركت ايسيكو در مجمع عمومي ساليانه اين شركت مطرح كرد:<br/>
رضايتمندي مشتريان در اولويت خدمات قرار دارد<br/>
‏ چهارشنبه 19:58 1401/03/25
‏ كليد واژه :


به گزارش «روابط عمومي ايسيكو» در ابتداي اين مجمع عبدالعلي صالحي قائم مقام معاونت مالي و اقتصادي در امور اقتصادي و نظارت بر شركت‌هاي ايران‌خودرو ، ضمن تقدير و تشكر از عملكرد هيأت مديره، مديران و كاركنان ايسيكو، فعاليت‌هاي اين شركت را در راستاي اهداف و سياست‌هاي شركت ايران‌خودرو دانست و صورت‌هاي مالي اين شركت را شفاف و مطابق با استانداردهاي مالي عنوان كرد.وي اذعان داشت: شركت ايسيكو داراي گستره وسيعي از فعاليت ها است و انجام صحيح اين ماموريت ها نشان از تجربه و تخصص اين شركت در حوزه لجستيك و خدمات صنعتي و توانمندي هاي آن است.در ادامه اين مجمع حسين محمدي مديرعامل ايسيكو گفت: اين شركت رضايتمندي مشتريان را در ارائه خدمات خود به عنوان يك اصل قرار داده است و بررسي‌هاي صورت گرفته درباره خدمات اين شركت، نشان از افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان دارد.وي اضافه كرد: شركت ايسيكو در سالي كه گذشت توانست با به دست گرفتن ابتكار عمل، استفاده از ظرفيت و همت جمعي، گام هاي مثبت و پرباري را در زمينه حمل خودروهاي تجاري سازي شده، ارسال به موقع قطعات خطوط توليدي سايت‌ها و افزايش ناوگان حمل و نقل بردارد.محمدي با اشاره به لزوم استفاده حداكثري ايسيكو از ظرفيت و پتانسيل‌هاي موجود در حوزه حمل و نقل اعم از حمل و نقل ريلي و جاده‌اي گفت: در راستاي همسويي با برنامه‌هاي توليد و استراتژي ايران‌خودرو، همچنين تامين انتظارات مديريت ارشد گروه صنعتي ايران‌خودرو، ايسيكو تمركز و تقويت فرايندهاي لجستيك، حمل و نقل محصول، قطعه و بدنه را در برنامه هاي عملياتي و اجرايي خود قرار داده ‌است.وي بيان داشت: شركت ايسيكو در سال گذشته دستاوردهاي مثبتي در زمينه اجراي طرح جامع بهبود لجستيك گروه صنعتي داشته است كه از جمله آن انجام فرآيند تحويل، تخليه، انبارش جابجايي بدنه در سايت‌هاي مقصد (خزر و فارس)‌، حمل قطعات سازندگان ساپكو به سايت مركزي و راه‌اندازي سيستم حمل روپا بوده است.محمدي اضافه كرد: شركت ايسيكو در سال 1400 فاز يك حساب‌پذيري ظروف (پالت) را اجرايي و سيستم يكپارچه عمليات حمل بارپين را نيز راه‌اندازي كرده است. همچنين پالت‌هاي مازاد و راكد را در راستاي درآمدزايي و كاهش هزينه‌ شناسايي كرده و طرح جامع ساماندهي تجهيزات لجستيكي شركت ايسيكو نيز اجرايي شد.مدير عامل ايسيكو از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام اين شركت را ايجاد مراكز خدمات لجستيكي، توسعه و استاندارد سازي تجهيزات حمل و نقل، ايجاد سيستم جامع مديريت ظروف و راه‌اندازي آشپزخانه صنعتي در شركت ايران‌خودرو با ظرفيت روزانه 20 هزار پرس غذا عنوان كرد.شايان ذكر است، در ابتداي مجمع پس از انتخاب رييس، ناظر و دبير مجمع، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت، عملكرد سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفند سال 1400 را به استماع حاضرين جلسه رسانيد و عملكرد مالي اين شركت را مطابق با قوانين و استانداردهاي حسابداري مطلوب ارزيابي كرد. پيش از اين نيز مجامع شركت هاي زير مجموعه ايسيكو، شركت هاي سمندريل و سمندترابربين الملل هفته اول خرداد در شركت ايسيكو برگزار شد. 


اخبار |

111