جزئيات خبر

توسط ايسيكو صورت گرفت
نوسازي ناوگان ميني بوس هاي داخلي

شركت ايسيكو در تيرماه امسال، با خريد 20 دستگاه ميني بوس جديد، ناوگان ميني بوس هاي داخلي شركت ايران خودرو را نوسازي كرد.

توسط ايسيكو صورت گرفت<br/>
نوسازي ناوگان ميني بوس هاي داخلي<br/>
‏ شنبه 11:46 1401/04/18
‏ كليد واژه : توسط ايسيكو صورت گرفت نوسازي ناوگان ميني بوس هاي داخلي


     به گزارش روابط عمومي ايسيكو، در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات، افزايش ايمني و رضايت­مندي كاركنان شركت ايران ­خودرو، مديريت خدمات شهري و عمومي ايسيكو با خريد 20 دستگاه ميني ­بوس جديد مدل آريان از شركت ايران خودرو ديزل در جهت نوسازي ناوگان ميني ­بوس­راني داخلي اقدام كرد.ميني ­بوس ­هاي هيونداي موجود با توجه به كاركرد بيش از 15 سال از نظر ايمني و فني براي ادامه كار مناسب نبودند و گاه مشكلاتي را براي مجموعه بوجود مي آوردند، از اين رو نوسازي اين ميني بوس ها در دستور كار قرار گرفت. 


اخبار |

111