جزئيات خبر

افزايش همكاري ايسيكو با سايت هاي توليدي گروه صنعتي ايران خودرو

حسين محمدي مدير عامل ايسيكو ، به همراه معاونين حوزه حمل ونقل ولجستيك ايسيكو از سايت تبريز بازديد كرد.

افزايش همكاري ايسيكو با سايت هاي توليدي گروه صنعتي ايران خودرو
‏ پنج شنبه 10:06 1401/06/17
‏ كليد واژه : افزايش همكاري ايسيكو با سايت هاي توليدي گروه صنعتي ايران خودرو


به گزارش روابط عمومي ايسيكو، محمدي ضمن بازديد از خطوط توليد وپالت هاي رسوب كرده به واسطه اقلام مازاد وراكد (ضايعاتي ) كه از فرآيند توليد خارج شده اند بر تعامل بيشتر شركت ايسيكو با سايت هاي توليدي گروه صنعتي ايران خودرو تاكيد كرد وافزود : هدف اين بازديد ، توسعه روابط با مديران سايت ها ، تسهيل همكاري بيشتر ورفع موانع است .وي گفت به منظور برسي مسائل كمي وكيفي در حمل لازم است ، جلساتي به صورت هفتگي توسط ايسيكو وسايت تبريز برگزار شود تامسائل ومشكلات در اسرع وقت مرتفع شوند .مدير عامل ايسيكو درادامه اين بازديد افزود: راه اندازي هاب ريلي به منظور افزايش ايمني درحمل محصولات ايران خودرو از تهران به اين سايت ازمهم ترين برنامه هاي ايسيكو است كه با تعيين مكان مناسب و اقدامات لازم زير ساختي ، حمل محصولات ايران خودرو بصورت ريلي به اين سايت ارسال وسپس با استفاده از ناوگان جاده اي به شهرهاي اين استان توزيع خواهد شد .درادامه اين بازديد كه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه (يكم ودوم شهريور ماه ) انجام شد ، جلساتي با حضور اصغر خوش فهم مدير عامل ايران خودرو تبريز ، مدير عامل ايسيكو ومعاونان ومديران هر دو شركت برگزار شد .دراين جلسات درباره پيگيري قراردادهاي في مابين ايسيكو با اين سايت وحمل محصول خودروهاي سمند وسورن ومشكلات پاركينگ محصولات گفت وگو شد .درادامه اين سفر ، محمدي ضمن بازديد از دفتر منطقه اي ايسيكو از كاركنان اين شركت در سايت تبريز قدرداني كرد. بازديد از محوطه تير پارك ازديگر برنامه هاي مدير عامل ايسيكو در سفر به تبريز بود .همچنين ايشان از سايت ممقان به منظور بهبود وضعيت كيفي حمل بدنه بازديد كرد .درادامه به شهرك شهيد سليمي وايستگاه ريلي زارعي رفته وضمن بازديد از آن ها براي گسترش حمل ونقل ريلي محصول به سايت ايران خودرو تبريز با مسئولان مربوطه گفت وگو كرد . 


اخبار |

111