مسئولیت های اجتماعی

بيانات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در مورد احساس مسئوليت

خودتان را قدر بدانيد؛ اين راه را قدر بدانيد؛ ارتباطتان، ارتباط دلهاي پاک و بي‌آلايشتان را با خدا روزبه‌روز قوي‌تر کنيد؛ از خداي متعال مدد بخواهيد. اين احساس مسئوليتي که در شما هست، اين احساس مسئوليت را روزبه‌روز بيشتر کنيد و مثل نقطه‌ي مشتعلي که اطراف خود را مشتعل و نوراني ميکند، در محيط خود اثر بگذاريد. هر جا هستيد: در محيط خانواده، در محيط کار، در محيط درس، در محيط جامعه، روي اطرافيان تأثير بگذاريد. روزبه‌روز لطف خداي متعال گسترش بيشتري پيدا خواهد کرد و خداي متعال دست لطفش را از سر شما ملت عزيز، ان‌شاءاللَّه تعالي بر نخواهد داشت. اميدواريم همه‌تان مشمول دعاي حضرت بقيه‌اللَّه (ارواحنا فداه) باشيد. خدا ان‌شاءاللَّه همه‌ي شما عزيزان را محفوظ بدارد.خودتان را قدر بدانيد؛ اين راه را قدر بدانيد؛ ارتباطتان، ارتباط دلهاي پاک و بي‌آلايشتان را با خدا روزبه‌روز قوي‌تر کنيد؛ از خداي متعال مدد بخواهيد. اين احساس مسئوليتي که در شما هست، اين احساس مسئوليت را روزبه‌روز بيشتر کنيد و مثل نقطه‌ي مشتعلي که اطراف خود را مشتعل و نوراني ميکند، در محيط خود اثر بگذاريد. هر جا هستيد: در محيط خانواده، در محيط کار، در محيط درس، در محيط جامعه، روي اطرافيان تأثير بگذاريد. روزبه‌روز لطف خداي متعال گسترش بيشتري پيدا خواهد کرد و خداي متعال دست لطفش را از سر شما ملت عزيز، ان‌شاءاللَّه تعالي بر نخواهد داشت. اميدواريم همه‌تان مشمول دعاي حضرت بقيه‌اللَّه (ارواحنا فداه) باشيد. خدا ان‌شاءاللَّه همه‌ي شما عزيزان را محفوظ بدارد.

 
111