خدمات ایسیکو

پشتيباني سايت‌هاي صنعتي

 شرکت ايسيکو در راستاي ماموريت خود به شرکت ايران خودرو و ساير متقاضيان، خدمات پشتيباني سايتهاي توليدي را به شرح زير ارائه مي نمايد:
خدمات عمومي و رفاهي :
  • اياب و ذهاب
  • تهيه و توزيع غذاي پرسنل
  • خدمات عمومي و نظافتي
  • فضاي سبز
تامين تدارك و پشتيباني سايت‌هاي صنعتي :
  • تامين اقلام غير توليدي
با توجه به در اختيار داشتن حدود 600 خودرو، اياب و ذهاب حدود 30000 پرسنل شرکت ايران خودرو و شرکتهاي تابعه از مبادي مختلف استان تهران و استان البرز به سايت تهران در كليه شيفت‌ها و همچنين جابجايي‌ها در سطح سايت تهران و خدمات تشريفات و آژانس در حال حاضر توسط ايسيكو انجام مي گردد.
 
يكي از مهمترين خدمات ايسيكو، توزيع و ارائه حدود 27800 پرس غذا بين كاركنان دو شيفت كاري شركت ايران‌خودرو تهران مي باشد که از اين مقدار، حدود 20250 پرس در وعده غذايي نهار و حدود 7550 پرس در وعده غذايي شام توزيع مي شود. ضمن اينکه توزيع حدود 5500 نيم‌چاشت نيز براي كاركنان شيفت سوم در نظر گرفته شده است.
در برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي توسعه بازار، طرح توسعه آشپزخانه صنعتي با ظرفيت حدود 60000 پرس براي بازار ايران خودرو و شرکتهاي متقاضي در دست اجرا مي باشد.
 
حفظ و نگهداري ساختمان‌هاي ستادي و نظافت سالن‌هاي توليدي و انبارها يکي ديگر از خدمات ايسيكو در حوزه نگهداري و تعميرات در سايت به شمار مي‌رود.
 
تأمين سوخت بنزين و گازوئيل مورد نياز شركت ايران‌خودرو، بهره برداري، تعميرات و نگهداري جايگاه سوختگيري CNG از جمله خدمات ايسيكو در حوزه تهيه و توزيع سوخت است.
 
    پشتيباني سايت‌هاي صنعتي ايسيكوپشتيباني سايت‌هاي صنعتي ايسيكوپشتيباني سايت‌هاي صنعتي ايسيكو
111