درباره شرکت

چکيده برنامه ريزي استراتژيک

چشم انداز 1404:
 • ايسيكو برترين ارائه دهنده خدمات لجستيك طرف سوم (3PL)كشور
ارزشها
در راستاي تكريم و توجه به كليه ذينفعان سازمان، ارزش‌هاي سازماني شرکت ايسيکو به شرح ذيل اعلام مي‌گردد :
 • توجه به سرمايه‌هاي انساني
 • مشتري مداري
 • تمرکز بر کيفيت خدمات
 • تاكيد بر بهره‌وري منابع سازماني
 • توجه به شبكه تامين تحت عنوان شركاي تجاري
 • قانون‌مداري و مسئوليت‌پذيري در راستاي حفظ محيط‌زيست و توسعه پايدار
ماموريت
 • شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (ايسيکو) مجموعه اي است متشکل از شرکتهاي فعال در حوزه ارائه خدمات لجستيکي، پشتيباني سايت‌هاي صنعتي و بازرگاني که با استفاده از بسترهاي اطلاعاتي و عملياتي فناورانه ، توان شرکتهاي وابسته و شبكه تامين توانمند با رويكرد يكپارچه سازي تامين و ارائه كليه خدمات گروه ، نقشي موثر در مديريت هزينه بهاي تمام شده محصولات گروه صنعتي ايران خودرو ايفاي مي نمايد و در صدد است با ارائه خدمات رقابت پذير شريك تجاري معتمد، ساير صنايع كشور نيز باشد.
سبد خدمات
 • خدمات لجستيك و حمل و نقل
  • لجستيك رو به داخل(حمل مواد، قطعات، بدنه و محصولات وارداتي )
  • لجستيك رو به خارج ( محصول و محصولات صادراتي)
  • لجستيك درون كارخانه‌اي
  • لجستيك بين سايتي (حمل و نقل داخلي مواد، قطعات و محصولات در سطح گروه صنعتي)
  • لجستيک خدمات پس از فروش
  • مديريت ظروف (پالت، استند ، کانتينر) شامل برنامه‌ريزي ، حمل و گردش
  • مهندسي بسته‌بندي و ظروف شامل برآورد، طراحي، نمونه‌سازي، تست و سفارش‌گذاري ساخت انبوه
  • نگهداري و تعميرات تجهيزات و ظروف لجستيك
  • دريافت، نگهداري ، جورسازي، حمل تركيبي و تحويل خودرو
  • دريافت، تخليه ، نگهداري ، جورسازي، بارگيري و تحويل قطعات و مجموعه
  • انبارداري و مديريت انبارهاي بدنه ، مواد و قطعات و خودرو
  • مديريت مراكز خدمات لجستيكي
  • پيش مونتاژ کاري
  • خدمات مشاوره‌اي
  • معماري لجستيك و مهندسي فرايندهاي لجستيك
  • مهندسي ابزارآلات و ملحقات تجهيزات لجستيک
  • خدمات لجستيك معكوس
 • خدمات پشتيباني سايت‌هاي صنعتي
  • خدمات عمومي و شهري (نظافت، ساماندهي شهري ، مهمانداري ، فضاي سبز و تهيه، حمل و توزيع سوخت )
  • تأمين، طبخ و توزيع غذا (کترينگ)
  • خدمات اياب و ذهاب
  • تامين نيروي انساني مورد نياز مشتري (ستادي‌ـ‌ توليدي و خدماتي)
 • خدمات بازرگاني
  • خريد اقلام غيرتوليدي غير تخصصي گروه
  • خريد تجهيزات لجستيكي و اقلام يدكي و مصرفي لجستيكي
  • امور گمركي و ترخيص كالا
  • فروش اقلام مازاد و ضايعات
نتايح استراتژيك
 • مديريت هزينه هاي تامين و ارائه خدمات به گروه صنعتي ايران خودرو
 • افزايش درآمد و سود آوري از محل خارج گروه صنعتي ايران خودرو
 • توسعه زيرساختهاي عملياتي و بسترهاي اطلاعاتي جهت استقرار رويكرد 3PL
 • افزايش بهره وري و بهبود كيفي فرايندهاي كسب و كار در راستاي تامين حداكثري رضايت ذينفعان كليدي سازمان
اهداف كلان


استراتژي هاي سطح سازمان
 • استراتژي‌هاي پورتفوليو
  • تاكيد بر توسعه فروش از محل بازارهاي خدماتي خارج از شرکت ايران خودرو با محوريت خدمات لجستيكي با تمركز بر تنظيم پكيج سفارشي خدمات بر اساس الزامات هر يك از مشتريان.
  • اهتمام به حركت در جهت حفظ ، توسعه و فروش خدمات جاري ، در حوزه خدمات پشتيباني در سطح بازار گروه صنعتي ايران خودرو با رويكرد تمركز تخصصي در ايسيکو.
 • استراتژي‌هاي سرپرستي
  • تمركز بر راهبري و سياستگذاري كلان عمليات در شرکت ايسيکو و ساماندهي اجرايي در شركتهاي تابعه با رويكرد افزايش نقش و سهم زيرمجموعه از بازار گروه صنعتي ايران خودرو.
  • برنامه ريزي در خصوص توانمندسازي و توسعه بازار با رويكرد کاهش تصدي گري ايسيكو در شرکتهاي لجستيكي زيرمجموعه از طريق پذيرش و عرضه در بورس (Listing & IPO).
 • استراتژي‌هاي هدايتي
  • تمهيد الزامات و زيرساختهاي عملياتي و تكنولوژيك لجستيك گروه در راستاي حمايت از جهت گيري استراتژيك يكپارچه سازي و تمركز تخصصي لجستيك گروه صنعتي با نگرش 3PL در ايسيكو و مطالعه و امكانسنجي الزامات و نيازمنديهاي ايسيكو و گروه صنعتي ايران خودرو به منظور تغيير پارادايم از 3PL به 4PL .
  • تمركز بر اصلاح ساختار مالي و مهندسي بهاي تمام شده خدمات با تاكيد بر اصلاح و بهبود فرايندهاي كسب و كار با رويكرد مديريت هزينه در تامين و ارائه خدمات .
  • توجه بر توسعه و ارتقاي مستمر سطح كيفي خدمات لجستيكي و صنعتي و افزايش بهره وري منابع و تجهيزات مورد استفاده در تامين و ارائه خدمات.
  • ايجاد و توسعه بسترهاي فناوري اطلاعاتي يكپارچه به منظور هوشمندسازي و شفافيت عملياتي و مالي در راستاي مديريت بهينه عمليات و پشتياني مطلوب از آن از طريق توسعه همكاريها با شركتهاي دانش بنيان.
  • توسعه و ارتقاي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان جهت شناسايي الزامات و نيازمنديهاي حال و آينده و رسيدگي به نظرات، پ‍يشنهادات و شکايات آنها.
  • توجه به نگرش برد-برد و عقد قراردادهاي همكاري بلندمدت با تامين‌كنندگان كيفي با رويكرد شريك تجاري در حوزه هاي فاقد توانمنديهاي عملياتي در داخل و شركتهاي زيرمجموعه.
  • صيانت ، توسعه و ارتقاي سطح منابع مشهود و نامشهود استراتژيک و ارزشمند سازمان (انساني، فيزيکي، مالي و سازماني) با هدف ايجاد مزيت رقابتي.
  • توسعه و ارتقاي تفکر سبز و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان در راستاي توسعه پايدار در تامين و ارائه کليه حوزه‌هاي خدماتي شركت.

 

نقشه استراتژي

چکيده برنامه ريزي استراتژيک ايسيكو


مدل كسب و كار

چکيده برنامه ريزي استراتژيک ايسيكو
111